Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας για τον κορωνοϊό