Στις 10 Μαΐου επαναλειτουργούν όλες οι σχολικές βαθμίδες