Δεν θα είναι έτοιμο για λειτουργία για το έτος 2021-2022 το 12ο Δημ. σχολείο Καβάλας