Κάηκε ολοσχερώς αποθήκη ξυλείας στο Κοκκινόχωμα Καβάλας