Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Στρατηγική ήττα των Αμερικανών στο Αφγανιστάν και την ευρύτερη περιοχή