Αναδρομικά συνταξιούχων | Περιορισμένος ο αριθμός των δικαιούχων