Πρόεδρος για απόσυρση βιβλίου Αγγλικών με αναφορές στον Ατατούρκ