Ο Γιάννος Καρούσος για την επαφή με τον Έλληνα ομόλογο του