Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης: Η συμφωνία Μπελοβέζ που σηματοδότησε το τέλος