Ο Γιάννης Καρούσος για το σχέδιο ηλεκτροκίνητων οχημάτων