Τάσος Χατζηβασιλείου, Αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας η Ρωσία