Επικέντρωση του ΓΕΣ σε Stryker ICV από ΗΠΑ – Τελικά πήραμε τίποτα σοβαρό από τους Αμερικανούς;