Κώστας Λάβδας, Κύκλοι εντός Ελλάδας άρχισαν πάλι τα περί Ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας.