Αυτοψία Alpha σε επικίνδυνα κτίρια στην Κύπρο, αντέχουν ένα μεγάλο σεισμό;