Οι επιπτώσεις του δεύτερου κύματος της πανδημίας στις αεροπορικές εταιρείες