Καλαμίτσα | Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην ακτή δεν θα ”ανανεώσουν”