Πηλείδου: Σχέδια χορηγιών για ενεργειακή αναβάθμιση