Κωνσταντίνος Φίλης, Να μην περιμένουμε να μας στηρίξει κάποιος επειδή δεν συμπαθεί την Τουρκία