Ο Δρ. Βαρδουλάκης για τα αποτελέσματα έρευνας για κορωνοϊό