Κωνσταντίνος Φίλης, Δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα να μας θεωρούν δεδομένους οι Αμερικανοί