Άρχισε η διανομή παιδικών εμβολίων, αλλά με σοβαρές ελλείψεις