Αναμένουν ακόμα εξελίξεις για την Διεύθυνση Μεταφορών οι Εκπαιδευτές Οδήγησης στην Καβάλα