Χορηγίες για ενίσχυση επιχειρηματικότητας στην εντός των τειχών Λευκωσία